תולדות בית הקברות הרבני

תולדות בית הקברות הרבני מצבות אילמות בבתי קברות , כמו פריטים היסטוריים במוזיאון , נושאות בקרבן משמעויות עמוקות , אף על פי שאולמות המוזיאונים הומים אדם כמעט בכל ימות השנה , ולא כן בתי העלמין . אולם דווקא בבתי עלמין מסוימים , אשר לרוב אף אינם מאוזכרים בספרי המסעות ובדברי הימים , נושבת רוח ונחשפות אמתות נצח , אשר רישומן עז ממילים . לבתי קברות , ובעיקר כאלה של קהילות חרבות , יש מין כוח מאגי , אצור ומרשים . המצבות , קטנות כגדולות , פשוטות כמרשימות , עומדות בפתילי נרות תמיד , חשופות לרוח המדבר ולחום השמש , והמילים החקוקות בעברית , בצרפתית ובערבית כמו מבקשות לעצור את מחוגי הזמן . בית העלמין היהודי שבבסאתין הוא בית הקברות היהודי הקדום ביותר שנשתמר במצרים . יש המניחים , כי מקורו בתקופת בית שני . במקום אין כיום מצבות העשויות לאושש טענה זו . ייתכן שההסבר לכך בנוהג המקומי , אשר נמשך במצרים מאז העת העתיקה , ליטול מצבות מבתי קברות , וגם מאתרים היסטוריים , כגון הפירמידות , ולמחזרן לבנייתם של מבנים פרטיים , ועד לא מכבר אף של בתי ציבור . הכתובות שעל חלק מהמצבות בבית קברות זה אינן ניתנות עוד לקריאה , בע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים