ה. בסאתין

ה . בסאתין בית הקברות המרכזי של קהילת יהודי קהיר עשוי להעיד יותר מכול על עברה המפואר של קהילה זו . כאן הובאו למנוחת עולמים שועי הקהילה ודלפוניה . סמוך לאתר נקברו , ומאוחר יותר נחשפו , אוצרות בלומים של גניזה , אשר הובאה לקבורה מבתי הכנסת של העיר . סמוכה לאתר חלקת קבר נפרדת , שבה נקברו יהודיה הקראים של העיר . לבית הקברות היהודי בבסאתין רצוי להגיע במונית . רבים מכנים את האתר מקברה אל יהוד , קרי בית הקברות של היהודים . האתר נמצא בהמשך לכביש המהיר אשר לרגלי גבעות המקטם , המחבר את מצודת צלאח אל דין עם מעאדי וחלואן ; כביש זה מוכר לאנשי המקום כטריק אל אוטוסטרד .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים