חזית בית הכנסת האשכנזי מכיוון הרחוב הראשי ( 1993 )