תולדות מרכז העיר

תולדות מרכז העיר עד למחצית המאה העשרים היו רחובות מרכז העיר מוכרים כרובע אסמאעיליה . סיפורו של רובע זה קשור למפעלי הפיתוח שלהחידיבאסמאעיל 830 ) ו . ( 1895- בתקופת שלטונו ( 1879-1863 ) ביקש אסמאעיל לקשור את מצרים למערב באמצעות מפעלי פיתוח אדירים . השלמת ברייתה של תעלת סואץ הייתה גולת הכותרת של מאמץ זה , אולם רשימת הפרויקטים הייתה מקיפה הרבה יותר . מאמץ מיוחד — כספי , תכנוני וביצועי — הושקע בהפיכתה של קהיר לעיר מודרנית . אסמאעיל העריץ את תרבות המערב בכלל ואת תרבותה של צרפת בפרט ? , והרושם הרב אשר הותירו בו ביקוריו בערים החדישות של מערב אירופה , ובמיוחד בפריס , נתן אותותיו בחזונו לגבי קהיר . החל משנת 1865 הושקע ביזמתו הון עתק בהנחת תשתיות . כתוצאה מכך צמחה בקהיר , לצד העיר האסלאמית הימי ביניימית , בירתה המודרנית של מצרים המתחדשת . הונחו קווי מים וגז לשכונות החדשות r הכבישים תוכננו בקווים ישרים ולצדם מדרכות להולכי רגל , וכך נוצר נוף של שדרות מטופחות המוליכות לכיכר מרכזית פתוחה , אשר לרוב יש במרכזה מזרקה , פסל מודרני או מונומנט היסטורי כלשהו,- בשדרות הראשיות הותקנה תאורת גז וניטעו עצי נוי ;...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים