העדה הקראית

העדה הקראית תולדות הקהילה הקראות היא כת יהודית המסתמכת על המקרא בלבד כמקור הלכתי . על כן נקרא שמם קראים או בני המקרא . הקראים אינם מכירים בסמכות התורה שבעל פה . כפי שנתגבשה בספרות התלמודית . מקורה המדויק של הקראות לוט בערפל . רוב החוקרים מניחים , כי כת זו החלה לפעול במחצית השנייה של המאה השמינית . ענן בן דוד , אשר חי באותה עת בבבל , נחשב מייסד הכת . חיבורו החשוב הוא יספר המצוות' ן לרוע המזל , רק חלקים ממנו נשתמרו במלואם . חיבור זה נכתב ארמית , והיווה את המסכת הסדורה הראשונה של חוקים _לא רבניים . עיקרי דבריו של ענן בן דוד הפכו למוקדי האמונה הקראית , ובמרכזם דחיית המסורת התלמודית , כפירה בסמכותם של הגאונים וראשי הגולה , החמרה בפרשנות של מנהגים ומסורת , והחשוב מכל — הישענות אך ורק על המקרא כמקור מוסמך להוראת קיום המצוות והפולחן הדתי . לפי המסורת הקראית מוצאו של ענן בן דוד בשרשרת רבנים שראשיתה בימי בית ראשון , לפי אותה מסורת כבר אז , בימי בית ראשון , על רקע פילוג הממלכה , החל טיפוח התורה שבעל פה . הקראים טוענים שירבעם בן נבט ויורשיו חרגו מדרך המקרא , הכניסו מסורות חדשות , בדו מלבם מצוות וא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים