הכניסה לבית הספר של הקהילה היהודית בעבאסיה ( 1993 )