יהודי עבאסיה

יהודי עבאסיה בעשור האחרון של המאה ה 19 החלו משפחות יהודיות מקרב בעלי האמצעים לעבור משכונת היהודים שבתוך החומות התוחמות את גבולות קהיר העתיקה אל שכונותיה החדשות של הבירה . לעבאסיה עקרו משפחות יהודיות בעיקר ממעמד הביניים,- הן התיישבו במיוחד במרכזים של עבאסיה , דאהר וסכאכיני . בשנת 1897 נמנו בשכונת עבאסיה 1 , 058 יהודים 8 . 9 % — מכלל יהודי קהיר . בהדרגה הפך אזור זה למוקד משיכה למשפחות יהודיות רבות , ובשנת 1937 כבר נמנו במקום 12 , 964 יהודים . בהשוואה לשכונת היהודים הצפופה והמיושנת — מוצאם של מרבית יהודי עבאסיה — הצטיינו ריכוזי התיישבותם החדשים ברחובות דאהר וסכאכיני ברוחבם , במראה האסתטי והמודרני ובבתי המגורים והעסקים החדישים . אווירה של מודרניות וקדמה שררה באותם ימים ברובע עבאסיה . בחלק מהרחובות הותקנה תאורה ונקבעו מדרכות להולכי רגל . ברחובות הראשיים נעו חשמליות וכלי רכב ציבוריים ופרטיים לצד עגלות הרתומות לבעלי חיים . אלא שיוקרתו של רובע עבאסיה כאזור מגורים חדיש ויוקרתי לא האריכה ימים . לאחר מלחמת העולם הראשונה עקרו בעלי האמצעים מקרב יושבי הרובע . המשפחות היהודיות עברו לאזורים יוקרתיים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים