תולדות שכונת עבאסיה

תולדות שכונת עבאסיה רובע עבאסיה נמצא צפונית מזרחית למרכזה הנוכחי של קהיר . הרובע נקרא על שמו של הח'דיב עבאס חלמי הראשון , אשר בתקופת שלטונו 854- 1848 ) ו ) יזם תכניות פיתוח מקיפות במקום . פיתוחו של האזור החל בשנת , 1849 באשר הח'דיב עבאס שאף להושיב במקום . קרי מחוץ למרכז השלטון אשר במצודת קהיר , את גייסותיו . על פי התכנית אמורים היו לעבור למרכז החדש גם חלק ניכר ממנגנוני המנהל המקומי . עם התמקמותם של גדודי הצבא הראשונים באזור עבאסיה החלה להתפתח במקום גם פעילות מסחרית . במטרה לעודד מגמה זו העניק עבאס אדמות חינם למי שהיו מוכנים להתחייב לבנות עליהן בתי עסק או בתי חרושת . רובע זה החל לקבל צביון של אזור יוקרה שלטוני חדש י אלא שעבאס הלך לעולמו בטרם עת , לפני שעלה בידו להשלים את תכניותיו לגבי עבאסיה כמרכז השלטון . יורשו של עבאס , החידיב סעיד , ( 1863-1854 ) זנח את תכניותיו של ק ודמו לגבי עבאסיה , וכתוצאה מכך הל ך ונחלש מעמדו של אזור זה , עד כי בשנות השישים של המאה שעברה תואר הרובע כ'מצבה אומללה של מייסדה . בסוף המאה ה 19 הסתמנה במצרים מגמה של שגשוג כלכלי . יש לתלות זאת במידה רבה ברפורמות של הש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים