חזית בית הכנסת כמוסי בשנות הארבעים (מימין) ובשנת 1993 (משמאל)