מבט מהתיבה לארון הקודש בביה"כ כפוסי ( מימין בשנת 1948 , משאל : בשנת 1994 )