בית הכנסת כפוסי

בית הכנסת כפוסי דרב אל נוציר בית הכנסת כפוסי הוא ממבני התפילה הקדומים שהוקמו בין חומותיה של קהיר העתיקה . את בניינו של בית הכנסת ניתן לשייך לסוף המאה ה . 17 בית הכנסת נקרא על שמו של הרב חיים כפוסי ( נפטר 631 ו , ( אשר מוצאו ממשפחה שגורשה בגירוש הראשון של יהודי ספרד . ( 1391 ) משפחת כפוסי הענפה התפזרה במספר מקומות _בצפוךאפריקה , ובעיקר באלג'יר . חיים כפוסי נולד במצרים , והיה מרבניה החשובים במחצית הראשונה של המאה ה . 17 כחסיד שדבק בתורתו של האר"י ( 1572-1534 ) עסק הרב חיים כפוסי רבות בתורת הנסתר . הרב כפוסי מכונה גם יבעל הנסי , מכיוון שלפי המסורת אירע בו נס ונתפקח מעיוורונו . בית הכנסת כפוסי הוא בעל ייחוד ארכיטקטוני , ולמעשה אין זהה לו במזרח כולו . בתי כנסת בעלי מתכונת דומה ניתן למצוא רק בוונציה ובפדובה שבאיטליה . בחזותו החיצונית של המבנה בולטת לעין התקרה הכיפתית המתנשאת מעל לאולם התפילה המרכזי , וצורתה כחצי ביצה . כיפתו הייחודית של בית הכנסת כפוסי עשויה לשקף את ההשפעות המקומיות והביזנטיות שלהן חשופים היו מתכנניו של בית תפילה זה . בעיקר מזכירה כיפת בית הכנסת את כיפותיהן של כנסיות קופטי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים