מבט מהתיבה לארון הקודש בבית הכנסת רמב"ם בסוף שנות הארבעים