התיבה והיכל הקודש בבית הכנסת אל־מצריון בשנות הארבעים