בית הכנסת אל־מצריון ( אל־אסתאד('

בית הכנסת אל מצריון ( אל אסתאד ( ' בית תפילה זה מוכר הן בשם בית הכנסת אל מצריון = ) המצריים ) והן בכינוי ביה הכנסת _אל אסתאד' = ) האדון . ( כינוי בית הכנסת בשם _אל מצריון נועד לבטא את חשיבותו של בית כנסת זה לכלל יהודי מצרים . ואולם מאז המאה ה 6 ו מכונה בית תפילה זה במספר מקורות בשם ביה הכנסת _אל אסתאד / השינוי בשמו של בית הכנסת נבע כנראה מהעובדה שבשנת 1545 הורו השלטונות על סגירת בית הכנסת . בתוקף צו זה סגור היה , בית הכנסת במשך ארבעים שנה . בשנת 1585 התיר השליט המקומי אבראהים פאשא , אשר אחד מכינוייו היה אל אסתאד / לקהילה היהודית לפתוח מחדש את בית הכנסת . כאות הוקרה כונה בית הכנסת אל אסתאד . ' מאז ובמשך 390 שנים שימש בית הכנסת _אל מצריון את יהודי השכונה . בית הכנסת ניצב על תלו עד לשנת 1975 , אז נאלצה הקהילה למכור את המבנה מסיבות כלכליות . מאוחר יותר הוא נהרס , ואת מקומו תפס מבנה חדש . בבית כנסת זה נהגו להתפלל בימי מועד וחג גם יהודים משכונות אחרות בקהיר . לדברי מאיר בן דב , במאות האחרונות שימש בית כנסת זה כבית התפילה המרכזי והייצוגי של הקהילה היהודית בשכונת היהודים . לנוכח מעמדו זה התקי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים