תולדות שכונת היהודים

תולדות שכונת היהודים שכונת זוילה . או שכונת היהודים , נמצאת באחד הרבעים הקדומים ביותר אשר הוקמו בחלקה _הצפוני מזרחי של קהיר . את יסודותיו של רובע זה ניתן לשייך לסוף המאה העשירית לספירה . באותה עת שקדו שליטיה החדשים של מצרים , הפאטמים , על כינון בירתם החדשה — קהיר . כבר בשלב מוקדם זה , אשר אופיין בתנופת בנייה מרשימה . החלו יהודים ליישב את הרבעים החרשים של הבירה , ובעיקר את רובע זוילה . מאז , במשך כ 900 שנים , תחת שליטים פאטמים , ממלוכים _ועות'מאנים . התקיימה קהילה יהודית ברובע זוילה . שים לב ! יש להבחין בין רובע זוילה לשער זוילה ; הם נמצאים במקומות שונים . רובע זוילה מצוי בתוך החומות שהקים צלאח אל דין ( שלט במצרים בשנים ;( 1193-1169 סמוכים לו הרבעים _אל ג'מאליה מצפון מזרח ומוסכי מדרום . במרוצת הזמן , מכיוון שרוב תושבי הרובע היו יהודים , זוהה המקום בפי יושביו כישכונת היהודים . ' גם כיום נקרא הרחוב ( למעשה אין הוא אלא סמטה צרה ) המוליך מכיכר המוסכי לתוך השכונה 'רחוב שכונת היהודים' ( שארע חארת אל יהוד . ( את רעיון ריכוזם של היהודים באזור מגורים אחד הגה _החיליף הפאטמי השישי , אל מנצור בן ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים