הגניזה

הגניזה בשליש האחרון של המאה ה 9 ו החלו נחשפים בפסטאט ובקהיר פריטי גניזה בודדים . מסמכים אלה נמצאו במספר אתרים , והמרכזי שבהם היה בית הכנסת עזרא . חלק מן המסמכים הגיעו לאספנים ולבעלי עניין , ובהדרגה הכירו חוקרים מתחומים שונים בחשיבותם המונומנטלית של מסמכים אלה . בשנים , 1890-1889 כאשר נעשו עבודות שיקום יסודי של בית הכנסת עזרא , נמצאה גניזה באחד מחדריו של בית הכנסת . נוהג הגניזה מוכר בקהילות רבות . על פי המסורת היהודית נהוג לגנח כל מסמך או חפץ הקשור לפולחן היהודי הדתי לאחר שיצא מכלל שימוש . כתבים ומסמכים בעלי אופי דתי וגם שאינו דתי זכו _לאיצטלה של קדושה בשל אזכור שם האלוהים , ציטוט פסוקים מן המקרא , ולעתים אף בשל השימוש בלשון הקודש , העברית , מפאת קדושתם נמנעו מלהשליכם לאחר שפקע השימוש בהם ; במקום זאת היו גונזים אותם . הנוהג היהודי הכללי היה , שפריטים המצריכים גניזה נאספים בבית הכנסת , ומשהצטברו בכמות גדולה הם מובאים לקבורה בבית הקברות . פריטי הגניזה של קהיר זכו לשימור יוצא דופן באיכותו וכהיקפו . את הסיבה לכך ניתן למצוא הן באקלים החם והיבש השורר במצרים , והן בעוברה שפריטי גניזת פסטאט נש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים