גשרון העץ המוליך לעזרת הנשים בבית הכנסת עזרא ( 1993 )