שחזור רעיוני של בית הכנסת עזרא לאחר בנייתו מחדש בשנת 1040