דברי תודה

דברי תודה היזמה לכתיבת ספר זה , ובן עיצוב מתכונתו , מקורם בהצעתו של פרופי שמעון שמיר . הערותיו המלומדות , מעורבותו ועידודו תרמו רבות להשלמתו של _כתב היד . חובה ועונג הם לי להודות לפרופי שמיר על תרומתו יוצאת הדופן לקידומו של חיבור זה . לשלמי תודה ראויים ידידיי בני הקהילה היהודית אשר גדלו במצרים וחיים כיום בישראל , ובראשם מר ויקטור נחמיאס , ד"ר עדה אהרוני , פרופי חיים אהרוני , גב' דינה ברכה ומר שמעון ענתבי . חוויותיהם האישיות היו עבורי מקורות השראה וידע רבי ערך . נכונותם לחלוק אותן עמי ראויה להוקרה . לתודה מיוחדת ראוי מר חיים חנין , על שהעמיד לרשותי את אוסף צילומי אביו . מספר צילומים מאוסף זה . המתעדים אתרים יהודיים בשנות הארבעים של המאה העשרים . הוצגו בגוף החיבור והאירו את הטקסט . תודתי לאדריכל דוד קאסוטו ולמרכז לאמנות יהודית שבאוניברסיטה העברית בירושלים , על שהתירו לי להשתמש בממצאי סקר בתי הכנסת שערכו . חובה נעימה היא לי להודות לעמיתיי וידיד" אשר קראו פרקים מכתב היד המקורי והוסיפו תיקונים , הארות והמלצות : פרופי שמעון שמיר , פרופי עמנואל מרקס , פרופי מרק כהן . פרופ' גבי ורבורג , גב' רח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים