תוכן העניינים

תוכן העניינים דברי תודה 8 הקדמה 9 אזור קהיר א . פסטאט 13 תולדות פסטאט 4 .. ו היהודים בפסטאט 17 .. בית הכנסת עזרא 20 .. הגניזה 30 .. ב . שכונת היהודים ( דוארת _אל יהוד ) 33 המוסכי 33 .. תולדות שכונת היהודים 36 .. בתי הכנסת 44 .. בית הכנסת אל מצריון ( אל אסתאדי 46 .. ( בית הכנסת רב משה — רמב"ם 50 .. בית הכנסת כפוסי 56 .. ג . עבאסיה 62 תולדות שכונת עבאסיה 63 .. יהודי עבאסיה 63 .. בית החולים 67 .. בתי הספר 68 .. בית הכנסת חנאן 73 .. העדה הקראית 78 .. בית הכנסת משה דרעי .. _ו _8 הספרייה הקראית 85 .. ד . מרכז העיר 87 תולדות מרכז העיר 87 .. יהודי מרכז העיר 89 .. עדת היהודים האשכנזים 96 .. בית הכנסת האשכנזי 96 .. בית הכנסת שער השמים 99 .. ספריית מורשת יהדות מצרים 103 .. המרכז האקדמי הישראלי 105 .. ה . בסאתין 110 תולדות בית הקברות הרבני 110 .. חלקות הקבורה של הקראים 116 .. בית הקברות כיום 116 .. ו . מעאדי 119 תולדות הפרבר מעאדי 119 .. היהודים במעאדי 121 .. בית הכנסת מאיר עיניים 122 .. ז . דולואן 124 תולדות חלואן ויהודיה 124 ..  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים