אתרים יהודיים במצרים

ורם _מיטל אתרים יהודיים במצרים יורם מיטל אתרים יהודיים במצרים _?* מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים ירושלים תשנ"ה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים