התפלגות הכנסה סטנדרטית נטו של משק בית לנפש (ב‭(°/0-‬ בקרב קבוצות האוכלוסייה בישראל לפי עשירונים (עשירון 1 הגמון ביותר; עשירון 10 הגבוה ביותר)