לוח ‭:3‬ שיעורי הריבוי הטבעי במגזר הדרוזי (גנפש לכל אלף תושבים)