לוח ‭:1‬ יישובי דרחימ והאוכלוסייה בהם ב‭1983-‬ וב‭5 1993-‬