פרק יב מעמד הדרוזים וארגונם העדתי מאת נסים דנה וסלמאן פלאח

פרק יב מעמד הדרוזים וארגונם העדתי מאת נסים דנה וסלמאן פלאח מבוא . א . מעמד הדרוזים כתקופה העות'מאנית . ב . מעמד הדרוזים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל . ג . מעמד הדרוזים בתקופת המנדט הצרפתי על לבנון . ד . מעמד הדרוזים בלבנון בעידן המודרני : . 1 מבוא . . 2 בתי הדין המד'הבים ( הדרוזיים . 3 . ( מועצת העדה הדרוזית ( אלמג'לס אלמךהבי ללטאיפה אלךךדה . ( ה . מעמד הדרוזים בסוריה בעידן המודרני . ו . מעמד הדרוזים בישראל בעידן המודרני : ו . מבוא . . 2 ההכרה בעדה . . 3 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים , תשכ"ג . 1962- מבוא הדרוזים אינם נהנים ממעמד משפטי זהה בשלושת הריכוזים הגדולים שלהם במזרח התיכון , סוריה , לבנון וישראל . הפעולות הראשונות להגדרה רשמית במעמד העדתי של הדרוזים במזרח התיכון נעשו במחצית השנייה של המאה שעברה . עד לאותה העת לא היה מעמדם ברור כל צורכו , אף כי היה ידוע על הסדר שנשען בעיקר על מסורת מתמשכת , שלפיו איש דת דרוזי היה ממונה על הטיפול בנושאים אחדים בתחום המעמד האישי , ובעיקר בענייני נישואין . א . מעמד הדרוזים בתקופה העות'מאנית אחת התעודות הראשונות הידועות לנו בעניין מעמד הדרוזים , ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן