יגילו* דעתי בנושא* מוסר וחברה החלטותיה של הראשות הרוחנית הדרוזית בישראל בנושאי מוסר וחברה, נתקבלו בכינוסים שהיו במקאם אלח'צ'ר שבכפר יאסיף ובמקאם נבי סבלאן שליד כפר חרפיש.