פרק יא ההנהגה הרוחנית הדרוזית במזרח־ התיכון

פרק יא ההנהגה הרוחנית הדרוזית במזרח התיכון א . המנהיגות הרוחנית בראשיתה . ב . המנהיגות הרוחנית עד המאה ה . 18 ג . המנהיגות הרוחנית בדורות האחרונים י . 1 מבוא . . 2 המנהיגות הרוחנית בלבנון . . 3 המנהיגות הרוחנית בסוריה . . 4 המנהיגות הרוחנית בארץ ישראל : ( א ) ראשים רוחניים . ( ב ) אנשי דת מקומיים . > ג ) הראשות הרוחנית " ) המועצה הדתית ( " בישראל : ( 1 ) מבוא . ( 2 ) חינוך דתי . ( 3 ) חינוך מעורב של בנים ובנות . ( 4 ) הימנעות מגנדרנות . ( 5 ) מוהר . ( 6 ) מעמד האשה . ( 7 ) צוואה וירושה . ( 8 ) שבועה . ( 9 ) הקדשים . ( 10 ) דיני אבלות . א . המנהיגות הרוחנית בראשיתה בדור הראשון לקיומה של הדת הדרוזית — במחצית הראשונה של המאה ה — 11 היו יסודות הדת גלויים לפני הכול , ואף התנהלה תעמולה להפצתם בקרב הציבור הרחב כדי למושכו לדת החדשה . בתום תקופה זו "נסגרו השערים" בפני מאמינים זרים ונאסר באיסור חמור לחשוף לפניהם את רזי האמונה . לא זו אף זו : בקרב מי שנמנו עם בני האמונה החדשה הלך והתגבש חוג מוגבל של אנשי דת שיסודות האמונה היו נחלתם הבלעדית : אלו היו העקאל — החכמים . בדורות הבאים עתידים היו הלל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן