חלק שלישי אוכלוסייה וארגון עדתי

חלק שלישי אוכלוסייה וארגון עדתי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן