פרק י המשפחה הדרוזית בישראל — המשכיות ותמורה מאת אהרן ליש

פרק י המשפחה הדרוזית בישראל — המשכיות ותמורה מאת אהרן ליש מבוא . א . מאפייני המשפחה הדרוזית ומקורות השראתם . ב . גילויי המשכיות במשפחה הדרוזית . ג . גילויי תמורה במשפחה הדרוזית . ד . סיכום : הזיקה לאסלאם ורישומה של החקיקה הרפורמית . מבוא המשפחה הדרוזית נתונה בצבת של מתחים שאין דומה להם במשפחה המוסלמית . מקורם של מתחים אלה בשלושה גורמים : ( א ) הפער , שלא ניתן כמעט לגישור , בין נורמה משפטית מתקדמת באופן מפתיע ובין נורמה מנהגית שמרנית ; ( ב ) חשיפתה בן לילה של עדה , שהיתה מסוגרת כמעט הרמטית במשך מאות בשנים לתהליכי מודרניזציה והתמערבות מואצים ; ו ( ג ) האתגר , שנכפה על אנשי הדת המכהנים כקאצ'ים בבתי הדין והאמונים על הלכה דתית ( נחלת אליטה דתית מצומצמת ) ועל המנהג הדרוזי , ליישם חקיקה חילונית רפורמיסטית , שהופנתה במפורש אליהם , ואשר לעתים קרובות אינה עולה בקנה אחד עם שני מקורות המשפט המסורתיים שצוינו לעיל — ההלכה הדתית והמנהג הדרוזי . דיני המשפחה , החלים בבתי הדין הדרוזיים תואמים בכמה עקרונות מרכזיים את דגם המשפחה הגרעינית ( הכוללת הורים וילדיהם הקטנים , ( שבה נהנית האשה ממידה רבה של  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן