פרק ח הכורח לשנות את מעמדה העכשווי של האשה הדרוזית מאת עפיפה צעב

פרק ח הכורח לשנות את מעמדה העכשווי של האשה הדרוזית מאת עפיפה צעב מבוא . א . הצוואה . ב . יישום שלילי של דיני המעמד האישי . ג . סגירות חברתית . מבוא בכפר , מקום שהזמן כמעט עומד בו מלכת ... כל אדם הוא בבחינת מראה לרעהו , שבה ניבטת דמותו שלו ... מריבה כי תפרוץ , הריהי כריב שבין יד ימינו של אדם ובין יד שמאלו ל שתיהן יחדיו כואבות את פצעיהן ... יחדיו תתאחדנה לחובשן ... כרי לשוב ולמלא את תפקידן כשתי ידיים של גוף אחד . בכפר מעין זה טמונה עצמה , שלא נתנו את דעתנו עליה ... למרות הישנותה שוב ושוב — בדומה לפת לחם : טעמה אינו ניכר במזוננו , ועם זאת — אם תחסר על שולחננו , או אז תורגש אל נכון חשיבותה של אותה פת לחם . המראה המתגלה לעיני הצופה בכפר שכזה — ... צעיפים צחורים , כלהק יונים סדור על ענפיו של עץ עבות , נישא : צעיפים , המשתלשלים מן הראש ועוטפים את הכתפיים ויורדים אל מתחת למותניים , אל בגדים שצבעם מעודן , חיוור — בגדים היאים לשימושו של סגפן . זוהי תמונה שטבועים בה עומק , כנות ויופי רוחני , הנובע ממכאוביה של נשמה המשלימה עם גזרת הגורל עם שהיא מתמסרת לרצון האל — ומביעה גם רווחה , גם מצוקה ; זוהי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן