פרק ו ''תועים" ו''מתפכחים" בקרב בני האמונה הדרוזית בישראל

פרק ו '' תועים" ו '' מתפכחים" בקרב בני האמונה הדרוזית בישראל מבוא . א . המבנה החברתי של הדרוזים . ב . ייחודם הלאומי של הדרוזים . ג . המשבר החברתי ומשבר הזהות כעידן המודרני . ר . המרות דת של דרוזים בישראל . ה . יישובי מוצא ויישובי יעד של "התועים . " ו . "תועים" ו"תעייה" בחתך של זמן . ( 1992-1952 ) ז . "תעייה" לכיוון היהדות . ח . "תעייה" לכיוון האסלאם : . 1 מבוא . . 2 התאסלמות מתוך מניעים פוליטיים . . 3 ועד היזמה הדרוזי . . 4 נישואין עם בני זוג מוסלמים . ט . "תעיית" נשים . י . "תועים מתפכחים . 1 ; " מבוא . . 2 יחסה של האמונה הדרוזית ל"תועים" ול"מתפכחים . " . 3 צאצאים של "תועים מתפכחים . " יא . סיכום . מבוא שני מאפיינים מעצבים את אופייה של הכת הדרוזית : הבארות ( חמולה , ( ובעיקר — הדת ( עדה . ( אין לדרוזים תודעה של ייחוד לאומי על פי אמות המידה המקובלות של לאום . אף מרכיב הדת לוקה במגבלה קשה , היות שמסיבות פנימיות שונות , ובעיקר מחמת ההוראה החמורה לשמור בקפידה על רזי האמונה הדרוזית , אין הדת יכולה לספק חוויה לכלל בני הערה , אלא רק לעקאל — לקבוצה המצומצמת של חכמי הדת . באלף שנות קיומה של כת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן