ח‭^'‬יבת (עץ החיוב) נבי שע>ב כיפה חלולה בגובה אדם המצויה בכפר ג'ולס. בני העדה נוהגים להדליק בתוכה נרות, בעיקר בחגים.