מקאם ‭1tr< crat‬ ברמת הגזלן באתר זה,המצוי ליד ברכת רם שבצפון רמת הגולן,מתכנסים אנשי הדת הדרוזים בכל שנה ביום 25 באוגוסט.