‭;<? wr‬ במקאם נב> שעיב איש דת דרוזי נושק את הדעסה, משקע דמוי כף רגל, במקאם נבי שעיב. לפי המסורת הדרוזית נוצר המשקע בשעה שנבי שעיב הכה בחוזקה בכף רגלו במקום הזה כדי להרוג נחש שסימניו נראים לרוחב המשקע.