פרק ה חגים, מועדים ואתרים מקודשים

פרק ה חגים , מועדים ואתרים מקודשים . 2 . 1 א . עיד אלאצ'חא ( חג הקרבן : ( מבוא . ל ? אלי אלע ^ ר ( עשרת ימי התשובה . 3 . ( מנהגי החג . ב . נבי שעןב ( יתרו . 1 : ( מבוא . . 2 המקאם ( אתר נכי שעיב . 3 . ( חגיגות נבי שעיב . ג . ז ^ אראת ( ביקורים באתרים דתיים . 1 : ( מבוא . . 2 ביקורים ציבוריים באתרים דתיים . . 3 ביקורים מזדמנים באתרים דתיים . ד . אתרים דתיים הקשורים בדמויות מופת : . 1 מבוא . . 2 משאיח' אלכשף בארץ ישראל . . 3 מקאם נבי איוב . . 4 מקאם אלאמיר אלס " יד . . 5 דו'לואת אלב " לאצ'ה . א . עיד אלאצ'חא ( חג הקרבן ) . 1 מבוא החגים הדרוזיים מועטים יחסית , ולמעשה אפשר לדבר על חג אחד בלבד — חג הקרבן 1 ( עיד אלאצ'חא , ( המכונה "החג הגדול" ( אלעיד אלכביר . ( חג זה חל באותו תאריך שחל בו עיד אלאצ'חא אצל המוסלמים , כלומר בעשרה בחודש ד'ו אלחג'ה על פי לוח השנה המוסלמי . . 2 ליאלי אלע ( ץר ( עשרת ימי התשובה ) עשרת הימים הקודמים לחג נקראים ליאלי אלעשר ( מעין עשרת ימי תשובה ביהדות . ( בני העדה , ובעיקר העקאל שבהם , מרבים בימים אלו להתכנס בח'לוה , הוא בית התפילה הדרוזי . עשרת הימים הללו נחשבים לי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן