פרק ד לקט מתון המורשת הדרוזית העתיקה מאת סלימאן בשיר

פרק ד לקט מתון המורשת הדרוזית העתיקה מאת סלימאן בשיר מבוא . א . שעיב ו"היתרואים . " ב . "השכל" ( אלעקל , ( "הנפש" ( אלנפס ) והסיפור על אודות תחילת הבריאה . ג . "המילה" ( אלכלמה ) בין שליחות המשיח ( אלמבעת ( ' ובין אחרית הימים ( אלמעאד . ( ד . סיכום ומסקנות . מבוא אין ספק שהמחקר המדעי בתחומים העוסקים בתולדות הדת והחברה בזיקה לתודעתם העצמית ולזהותם של כלל העמים והחברות הוא אבן יסוד בעידן המודרני , שאין להתעלם ממנו — בדומה להתפתחויות ההיסטוריות והמאורעות הבולטים , שהתרחשו באותם עמים וחברות . מחקרים העוסקים בזהות ובמורשת דתית נתקלים על פי רוב בקושי של מיעוט מקורות היסטוריים , בייחוד בכל הקשור בשלבי הייסוד והגיבוש הראשוניים . תופעה זו מוכרת לכל העוסק במחקר של דתות הייחוד , כגון היהדות , הנצרות והאסלאם , על כיתותיהן השונות . 2 לפני המחקר במורשת הייחוד העתיקה עומדים עוד קשיים ייחודיים . הללו קשורים מצד אחד באופי המקורות , ומצד אחר — בשיטות המחקר שהיו נהוגות עד כה . הדרוזים מאמינים ששורשיה של מורשת הייחוד העתיקה צמחו לפני אלפי שנים והם נושאים את בשורתה בשלביה האחרונים , כלומר מאז תקופת אלחאכם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן