הפתיח של פסק הלכה (פתוה) בעניין מעמד הדרוזים (ואלת?אמנה) בעיני האסלאם פסק ההלכה מיוחס לשיחי גילאל אלדין אלסיוטי (המכון לכתבי יד, הספרייה הלאומית, ירושלים, כ"י מסי ‭(MS. A P. AR. 152‬