מנהיגים רוחניים בעדה הדרוזית מימין לשמאל ן שיחי סלמאן טאהר אבו צאלרו, המנהיג הרוחני של הדרוזים בגולן (מגידל שמס‭;(‬ שיחי נגייב מנצור (עספיא‭!(‬ המחבר \ שיחי אמין טריף, הראש הרוחני של העדה הדרוזית (גיולס) ו ? שיחי סלמאן טריף, קאצ'י בית הדין הדתי הדרוזי (ג'ולס) שיחי לביב אבו רכן, קאציי בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים (עספיא‭.(‬ כיסויי הראש השונים מבטאים סטטוס דתי שונה.