פרק ב הדרוזיות — הלכה ומעשה

פרק ב הדרוזיות — הלכה ומעשה מבוא . א . נעילת השער . ב . האיגרות ( ךסאיל . ( ג . הפרשנות ( שךח . ( ד . עדותו של בנימין מטודילה . ה . הנביאים . ו הדרוזים ויסודות האסלאם ( אךכאן אלאסלאם . ( ז . התעאלים ( ההוראות הדתיות . 1 : ( צךק אללסאן . . 2 לופט' אלאח'ואן . . 3 תךכ עבאדת . 4 אלעךם ואלבהתאן . אלבךאאה מן אלאבאלסה ואלטג ^ אן . . 5 תוחיד אלמולא . . 6 אלךצ'א בפעלה . . 7 אלתסלים לאמךה . ח . עקאל וג'האל . ט . ח'לוה והתכנסויות דתיות . י . דרישות מוסריות מן העאקל . יא . מצוות והופעה חיצונית . יב . מעבר ממעמד ג'אהל למעמד עאקל . יג . הסטטוס הדתי של האשה . יד . יחסי גברים נשים . מבוא כאמור בפרק הקודם , נחשבת האמונה בהתגלות האל ( כשף ) בצורת בן אנוש ליסוד החשוב ביותר באמונה הדרוזית . על פי אמונה זו נעשתה התגלות האל בצורת בן אנוש ( אללאהות בצורת אלנאסות ) ביזמתו של האל וההתגלות הזאת בדמותו של אלחאכם היא האחרונה בהתגלויות . לחמזה בן עלי מוענק מעמד בכיר בתור החוליה המקשרת בין האלוהות לבין בני אנוש . הוא זוכה לתארים חשובים רבים המצביעים על מעמדו : מופת ההתגלות ( חג'ת אלכקזף , ( משיח הזמן ( מסיח אלןמאן ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן