פרק א עיקרי האמונה הדרוזית מאת שכיב סאלח

פרק א עיקרי האמונה הדרוזית מאת שכיב סאלח מבוא . א . ייחוד האל . ב . התגלות האל . ג . תכלית ההתגלות . ד . בריאת העולם . ה . אלחדוד ( היסודות הקוסמיים . ( ו . המצוות . ז . גלגול נשמות . ח . סודיות ותקיה . מבוא במאה ה , 7 שהיא המאה הראשונה לאחר עליית האסלאם , צצו ועלו כיתות מוסלמיות בעלות אופי פוליטי , שברבות הימים נוסף להן גוון דתי מובהק . בקרב הכיתות הללו בלטו השיעים , שהתפלגו לכיתות משנה , ומקצתן הקצינו והתרחקו מן האםלאם הסוני , ומבחינה פוליטית אף היו עוינות לו . במאה ה 8 ובמאה ה 9 התגבשו אסכולות שעסקו בתאולוגיה מוסלמית בהשפעת הפילוסופיה היוונית . בקרב אסכולות אלו נודעה חשיבות מיוחדת לכת המעתןלה , שביקשה לקרב את הדת לדרישות השכל והצדק , וכן לכת החסידים המוסלמים — אח'ואן אלצפא ( האחים הטהורים . ( במאה ה 9 סימלה השיעה את ההשכלה ואת הקדמה באסלאם . במאה ה 10 ובמאה ה 11 הלך המצב הפוליטי במדינות האסלאם והתערער , ובה בשעה הלכה וגברה השפעת הפילוסופיה היוונית בקרב המלומדים המוסלמים . האימפריה העבאסית היתה בתהליך של ירידה מתמדת , והח'ליפה איבד הן את סמכויותיו הפוליטיות והן הרבה ממעמדו בתור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן