לניהול נכסי מקאמ נבי שעיב ‭.(20.3.85)‬ שיחי אמין טריף מנחיל לנכדו, שיח' מופק טריף את הראשות הרוחנית ואת האחריות