הקדמה

הקדמה מספר הדרוזים ( בנו מערוף = אנשי החסד ) בעולם עומד כיום על פחות ממיליון נפש , והם מרוכזים בעיקר בשלוש מדינות . סוריה , לבנון וישראל . המבקש להכיר את חייהם של הדרוזים נתקל בשני קשיים של ממש : א . הדת הדרוזית היא המאפיין החשוב ביותר של בני עדה זו , וכל מגמה להכיר אותם בלא לעמוד על יסודות אמונתם לוקה בפגם חמור , דא עקא שהכרת הדת הדרוזית אינה אפשרית הואיל ודת זו סודית . ב . המחקרים והפרסומים על עדה זו מועטים יחסית , ואף אותן עבודות שראו אור חשודות בדרך כלל מבחינת מהימנותן וגישתן : מחד גיסא , על פי רוב השתדלו חוקרים מוסלמים לתאר — שלא בצדק — את הדרוזים בתור בני דתם , ועל כן הבליטו את המשותף לשתי הדתות , לעתים אגב הצגה מעוותת של "עובדות" כדי שהללו יהלמו את השקפתם שהדרוזים הם ערבים מוסלמים . מאידך גיסא , לא יכלו הדרוזים , בהיותם מיעוט מבוטל ( כמעט ) ונרדף בקרב האוכלוסייה המוסלמית במזרח התיכון , להתבטא התבטאות חופשית ; ומשום כך השתדלו אף הם שלא להבליט את היסודות המבדילים אותם מן הרוב המוסלמי . בעניין זה הם נהגו על פי עקרון התקיה ( ההישמרות ) המתיר להם התנהגות חיצונית המותאמת לבני הדת והעם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן