מזכרונותיו של איש־ביטחון, 1947-1942 מרדכי יגאל

מזכרונותיו של איש ביטחון , 1947-1942 מרדכי יגאל איש 'השומר' מרדכי יגאל נתמנה בשנת , 1942 על ידי 'המוסדות , ' להיות 'איש הביטחון' של אזור אדמות 'אל ההר' שנעזבו , במגמה לחדש את ההתיישבות היהודית בחבל ארץ זה . הוא פעל בגוש זה , יותר מחמש שנים , ולימים העלה את זכרונותיו על הכתב וכללם בספרו 'עלי אוכף . ' להלן קטע המעובד מספר זה . - - - באחד הימים נקראתי אל אליהו גולומב , והוא סיפר לי את כל פרשת אדמות חברת ? אל ההר' וביקשני להציע מה יש לעשות למען גאולת השטחים הנ"ל . טוב יהיה אם אגש למקום ואראה את המצב , ומוטב שאפגש עם פנחס מרגלית [ סוחר מירושלים , שנטל על עצמו לטפל בגאולת האדמות היהודיות באזור , [ והוא יתן לי את כל הפרטים והביאורים הנחוצים . באתי אל משרדו של מרגלית בירושלים . מצאתי יהודי גבה קומה , בעל זקן והדרת פנים ועיניו מפיקות בינה . מיסב היה עם פקידו היודע ערבית ואתם ערבי שכן מבית אומר . הצגתי את עצמי לפניו ואמרתי לו שנשלחתי בתפקיד של טיפול באדמות שבסביבות אל ערוב . הוא הסביר לי מה שהסביר וכן הראה לי מפות שונות , אשר לא היו ברורות לי די הצורך . הצעתי לו שאגש לבקר בסביבה , אברר את המצב ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי