ג. כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב

ג . כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב שירת משה בדברים לב' 'האזינו השמים ואדברה' וכוי , משווה' בתמונה החוזרת אף במקומות אחרים' את דברי הנואם לטל ולמטר : ייערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי' ( פס' ב . ( וכלשון מטר וגשם הובנו בצדק גם המלים שעירים ורכיבים שבהמשך ( פס' ג : ( ' כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב ! ' ושזאת בקירוב הוראת המלים- אפשר ללמוד גם מכתובים אחרים : 'וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ( ירמיה ג'ג ) t היש בהבלי הגוים מגשמים ואם השמים יתנו רביבים ( שם יד'כב ) 1 והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב ( מיכה ה'ו ) t תלמיד . רוה נחת גדודה ברביבים תמגגנה צמחה תברך ( תהלים סה'יא !( ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ' ( שם עב'ו . ( אמנם 'שעירים' אינו בא במשמעות זו במקום אחר ( עי' גם לקמן ' ( ואולם ' רביבים' על יד 'טל' ' באותו שימוש כבמקרא' נמצאו גם בתעודות מאוגרית : בל . טל . בל . רבב ( אקהת 144 , 1 ענת . ( 39 , 2 ואך אוסיף , שכמובן אין יסוד לתרגום השבעים , שתרגמו בירמיה בשני המקומות 'רביבים' כלשון ריבוי סתם . בגזירת שתי המלים הלכו המפרשים בדרכים שונות . את השעירים פירשו על פי ר...  אל הספר
מוסד ביאליק