מבוא בעשרים וארבעה <לחודש> חדאר

מבוא בעשרים וארבעה > לחודש < חדאר ( מ 7 בנובמבר עד 6 בדצמבר ) 3 בשם האב הבן ורוח הקודש , האל האחד : " מאבקו ועדות האמונה של הקדוש , עד האמונה , אזקיר , הפרסביטר ( יקסים ( ' של נגרן , אשר למד לראשונה את הנצרות בנג'ראן העיר והכריז על האמונה הנוצרית בימי סךאבהילךא נקף , ( Sarabhil Dankef ) מלך דומאר ( חמיר . ( הוא הקים אוהל לתפילה > והציב < את אות הצלב . מששמעו זאת מושלי העיר נג'ראן , > אשר מהשבטים < זשאבאן , ( Zaqefen ) ] x ? j ? n ( Zas ' eban ) שלחו > אנשים אשר < קרעו את אוהל התפילה שלו ושברו את אות הצלב . הם תפשו את הקדוש אזקיר והשליכוהו אל 4 בית הסוהר אל תוך האפלה . את הבור ההוא כינו בשם קפנאית " . ( Qafnayt ) בעודו מצוי בבית הסוהר הגיעו אנשים , אשר אותם לימד בטרם נאסר , ואשר עשה אותם קאטכומנים . הם באו כדי לבקש טבילה . אמר הקדוש אזקיר לשומרי בית הסוהר : 'פתחו להם , לאנשים הללו ' . אך שומרי בית הסוהר סירבו לפתוח . קם הקדוש אזקיר , התפלל 5 ואמר : 'אדוני , ישו כריסטוס , אשר פתחת את שער הברזל לפטרוס והתרת את אזיקיו , " צווה אתה גם למענם , כי תיפתח הדלת כל הלילה , ולא תיסגר עד אשר יבואו...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות