ה'מרטיריום של אזקיר' והמאבק בין היהדות לנצרות בדרום־ערב במאה החמישית לספירה

ה'מרטיריום שלאזקיר ' והמאבק בין היהדות לנצרות בדרום ערב במאה החמישית לספירה זאב רובין התקדמות עצומה חלה בעשרות השנים האחרונות בחקר תולדות חצי האי ערב בתקופה הטרום איסלמית . בייחוד הדברים אמורים בשפע רב של מידע חדש על אודות היהודים בממלכת חמיר , מידע הזורה אור יקרות לא רק על תולדות היהודים בחלק זה של העולם , אלא אף על התפקיד הנכבד , אשר שיחקו במערכת הסבוכה של היחסים הבין לאומיים בשלהי העת העתיקה . ככל שמתרבות הידיעות האפיגרפיות על אודות ממלכת חמיר במאות 1 החמישית והשישית לספירה . הולכת ומשתנה התמונה אשר ניתן היה לצייר , לו עמדו שורה של כתובות הרלבנטיות לעניין זה פורסמה ב ; 1953 ראה : sud-arabes ' , Dixieme serie , Le Museon , 66 ( 1953 ) , pp . 256-317 G . Ryckmans , 'Inscriptions ( נהוג לציין כתובות מקובץ זה באמצעות האותיות הראשונות בשם משפחתו של מפרסמן , ומספר הכתובת לצידן , למשל : . ( 508 Ry סקירה תמציתית של מחקרים המבוססים על העדויות האפיגרפיות הללו עד 1979 מצויה אצל . ( Ry 510 ) ' , Annali def institulo orientate di Napoli ( -AION ) , 39 ( 1979 ) , pp . 469-47 1 G . Garbini , 'Os...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות