יחס האגדה להלכה

יחס האגדה להלכה שמואל ספראי הקורא באגדות חז"ל , בייחוד בקבצים התנאיים והאמוראיים , עומד על הקרבה בין האגדה ליצירה בהלכה . האגדה מסבירה ומבססת את ההלכה . היא מקשרת את ההלכה למקרא , לתוכנו וללשונו של הכתוב . לעתים האגדה מוסיפה להלכה את הממד המחשבתי , החווייתי או ההיסטורי כשם שלאידך — גיבושן ופירוטיהן של הלכות רבות נתלבנו או אף נוצרו עם יצירת האגדה לאותן הלכות . האגדה מסתייעת בדרכים רבות בהלכה , היא מצטטת ומשלבת מדבריהם של תנאים ואמוראים מתוך דברי המשנה ומשאר הקבצים , קדומים ומאוחרים , אם משפטים קצרים , אם קטעים שלמים . יש שהשילוב והציטוט מן ההלכה הוא חלק מהותי של ההגד , של הסיפור או של הרעיון האגדי , וללא הקטע ההלכתי דברי האגדה חסרים או אינם מובנים כלל , ויש שהציטוט הוא רק מעין תוספת והשלמה , מעין עיטור נאה , שלא 1 מתוך צורך הכרחי . הזיקה הגדולה שבין האגדה להלכה מתבארת יפה מן העובדה שהיוצרים הגדולים בהלכה הם היוצרים הגדולים גם באגדה . מורי התורה הגדולים כהלל , רבן יוחנן בן זכאי , רבי אליעזר , רבי יהושע , רבי עקיבא וגדולי החכמים שלאחריהם היו מורי ההלכה עם היותם הדרשנים והמלמדים באגדה . אמ...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות