קבוצות אתניות ביהודה תחת שלטון רומא

קבוצות אתניות ביהודה תחת שלטון רומא בנימין איזק בנחל הכתובות ( ואדי מכתב ) בסיני , הותיר אחריו עובר אורח את הגראפיטין הבא : , 'Cessent Syri ante Latinos Romanos ' כלומר : 'ייסוגו הסורים מפני הרומאים דוברי 1 הלטינית . ' בכך משתקפת ככל הנראה דעתו של ( חייל ) רומאי דובר לטינית , הבא להבליט את עליונותם של בני עמו על הסורים . משמעותה של התבטאות זו היא שרק דוברי לטינית הם רומאים , מה שאין כן הסורים . הגראפיטו , מדרך הטבע , אינו מתוארך , אך אין מחסור בקטעים ספרותיים מתוארכים המשקפים התייחסויות דומות . כך אנו מוצאים בדברי קאסיוס דיו את הקיסר מרקוס אורליוס מעודד את כוחותיו המערביים בטרם מסע מלחמתם נגד אווידיוס קאסיוס וצבאו המזרחי : אתם , לפחות , עמיתיי החיילים , שומה עליכם להיות עליזים , שהרי קיליקים , סורים , יהודים ומצרים מעולם לא גברו עליכם ואף לא יגברו , אפילו אם יהיו 2 בעלי אותו יתרון של רבבות עליכם , הימנו , למעשה , אתם נהנים כעת . תופעה מעניינת במחקר המודרני נובעת מהתבטאויות כגון זו , שיצרו את הדעה הנפוצה , שלחיילים מערביים אכן היתה עליונות על עמיתיהם שמן המזרח . עצם מהל ך ההיסטוריה מוכי...  אל הספר
מוסד ביאליק

אוניברסיטת תל אביב. בית הספר למדעי היהדות