משקולת האבן מחורבת בוצין (תצלום: מלכה ויורם ויינברג)