ציור מס' 4 מצור יודפת — קירוב האילים אל החומות והתקפות הנגד היהודיות להשמדתם (יוסף, מל' ג‭.(239-213 :'‬ פעולות הסחה רומיות משוערות מודגמות על־ידי תמרון בדרום העיר‭).‬הכרכום לא סומן במפה זו ובציורים ‭.(6-5‬